1 % till Kulturen

 
60106558_2207082099385536_5055085514214866944_o.jpg
 
 

UPPDRAGSGIVARE: Kultur i Almedalen
BYRÅ: Bohm Bohm Room

Hur skulle Sverige se ut om 1 % av Sveriges statsbudget gick till kulturområdet?

Kultur i Almedalens kampanj “1% till kulturen” tar upp ett mål som många i kultursektorn lyft länge - att kulturens budget bör uppgå till 1 % av statsbudgeten (2018 uppgick budgeten till 0,84 %).

Att Kultur i Almedalen använder sin megafon aktivt och kommunicerar till politiker, samhället och allmänheten som direkt avsändare är nytt för i år. Detta görs för att utnyttja den plattform som Kultur i Almedalen är åt att ge kulturfrågor plats inte bara under Almedalsveckan utan även före och efter. 

Kampanjens syfte är att kanalisera en fråga som många har en tanke om, både inom och utanför kultursektorn. Frågan är vad en kulturbudget på 1% skulle kunna bidra till - svaren publiceras löpande på Facebook, Instagram samt på Kultur i Almedalens hemsida. Samtliga medverkande i kampanjen går att hitta här.

Arbetsgrupp

Bohm Bohm Room
Emelie Bergbohm, producent
Mattias Desac, projektledare
Maja Hjort, kommunikatör